Елате с нас, за да опознаете Дунавското пространство, каквото никога не сте виждали досега, със своята дива природа, атракции и история. Ще преминем през най-красивите райони, исторически райони, селски райони, диви влажни зони, ще ги видим всички. Регистрирайте се за едно от събитията, които ще бъдат обявени на сайта. Местата са ограничени.

Фото галерия

Маршрути

Проектът “Green Tourism Products”(Green Tour Pro) ROBG291 е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по програмата Interreg 5-A Румъния-България Общата избираема стойност на проекта е 498.884.65 EUR, от които 424.850,04 EUR са общата стойност на приноса на ЕС, чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие.

Съдържанието на този сайт не изразява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Инициаторите на сайта носят цялата отговорност за информацията, публикувана на сайта.
www.interregrobg.eu