Константина Дица пристига заедно в RUN за FUN - Кълъраш

Константина Дита, единственият румънски шампион по маратон, националният символ на абсолютната воля и абсолютна воля, се присъединява към нашата инициатива да революционизира заседналостта и да подкрепя свободата на движение на открито и да насърчава здравословния начин на живот чрез спорт!

Очакваме ви в събота, 13 април, в парка Дъмбрава, да бягате заедно с Константина Дита, изключителен спортист, който пише история в Пекин, ставайки единственият златен медалист на Румъния на маратона на Олимпийските игри.

Не забравяйте, че РЕГИСТЪРЪТ е БЕЗПЛАТЕН! - https://www.greentourpro.eu/event/2-run4fun-calarasi

Проект “Green Tourism Products” (Green Tour Pro) ROBG291 е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния – България.
Обща допустима стойност на проекта: 498 884.65 евро
Стойност на финансиране от ЕС: 424 850.04 евро ЕФРР

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu