HIKE for FUN - Island Trail: Първото туристическо събитие на юг от река Дунав

През юни Асоциацията на клуба ACTIS стартира поредицата от HIKE за FUN събития с Island Trail, първата красива екскурзия, в която се отпуснахме, почувствахме се добре, се насладихме на хубавото време, пейзажа и красотата на острова от Област Кълъраш. Събитието, което се проведе от 13 до 16 юни, беше предназначено за ограничен брой участници - 20 души, с които прекарахме качествено време, на открито, на лагерния огън и къмпинг под открито небе , в зелена трева на Големия остров в района на Călăraşi.

Чрез HIKE for FUN, който започна с Island Trail, ние се стремим да популяризираме зеления туризъм и природните зони по река Дунав чрез проучване на туристическите пътеки, идентифицирани в сърцето на природата, по по-малко известни пътеки, които крият спиращо дъха природно богатство, което се появява година след година, за да ни даде уникално и толкова разнообразно зрелище през делтата флора и фауна по поречието на река Дунав, свързващото вещество която обединява двете трансгранични държави - Румъния и България.

Припомняме, че Асоциацията ACTIS Calarasi Club, като лидер, съвместно с АРЕТЕ - СПОРТ Асоциация в Кула (Видин) и Асоциацията за подобряване на междуличностните отношения (AIRI) изпълнява „Харалд Гормсон” в Мавродин (Телеорман) Продукти за зелен туризъм, финансирани по програма INTERREG VA Румъния - България, Приоритетна ос 2 "Зелен регион".

Договорът за финансиране беше подписан през лятото на 2018 г. с период на изтичане 18 месеца. Общата му стойност е 498 884,65 EUR, от които 424 051,94 EUR представлява стойността на вноската на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В рамките на проекта, за любителите на природата и движението на открито, бяха разработени нови туристически продукти в областта на природните и културни обекти в румънско-българския трансграничен регион, използвайки придобитата спортна екипировка, за популяризиране на пешеходни и тичащи събития с характер експериментален. Чрез тези дейности, които съчетават екотуризма със спортния туризъм, ние идваме да популяризираме по-малко известните райони, които поради изключително богатата си и разнообразна природа имат неоценима стойност.

В предстоящия период ще организираме такива пешеходни преходи често, така че ако търсите уникален личен опит на места, за да ви вдъхнови и доближите до истинските непроменени ценности, които не ви струват, тогава ви каним в едно красиво приключение. по маршрутите, които предлагаме, където ще откриете желаните дестинации за вас, аматьорът на безупречни пътеки и автентична красота.

Медия галерия

Проект “Green Tourism Products” (Green Tour Pro) ROBG291 е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния – България.
Обща допустима стойност на проекта: 498 884.65 евро
Стойност на финансиране от ЕС: 424 850.04 евро ЕФРР

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu