Конкурси за цифрово създаване в социалните мрежи за опазване на водите

За любителите на природата и тези, които се интересуват от опазване на околната среда, обявяваме, че стартира супер цифров конкурс за създаване!

Запалени ли сте по технологиите, социалните медии и създаването на онлайн съдържание?

Е, ние определихме най-доброто предизвикателство за вас, за да подчертаете своите качества и да развиете своето онлайн присъствие, чрез атрактивно и оригинално съдържание във Facebook, Instagram и TikTok!

Представете си мобилно приложение, което бихте използвали за защита на водите ... Какво трябва да прави? Към кого ще бъде адресирано? Убедете съучениците си и любимия си учител да се обединят и да споделят вашето виждане за водите със света.

Покажете на света как виждате бъдещето на Borcea или на река Дунав и участвайте в последното предизвикателство, стартирано от Асоциация `Иван Пацайчин` - Мила 23 и Департамента за устойчиво развитие!

Имате избор да участвате в три супер конкурса във Facebook, Instagram и TikTok, където трябва да създадете оригинално съдържание и идеи за мобилни приложения по темата за водите.

Независимо дали ви харесва да работите сами или искате да се включите в този проект със съучениците си, сега имате възможност да се откроите, да изразите себе си и да допринесете активно за подобряване на околната среда!

В допълнение към образователния, иновативен и креативен характер, ние Ви информираме, че има и награди за победители, които ще бъдат възнаградени с цифрово оборудване, толкова полезно за онлайн обучение в тези странни времена, поради продължаващата пандемия на коронависулната болест (COVID -19).

Определено сте пълни с креативни идеи, така че не губете време и започнете!

Скръстени пръсти ???? ???? ????

Повече информация - www.rowmania.ro/concursuri.

Проект “Green Tourism Products” (Green Tour Pro) ROBG291 е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния – България.
Обща допустима стойност на проекта: 498 884.65 евро
Стойност на финансиране от ЕС: 424 850.04 евро ЕФРР

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu