Оставете ума си да работи

Понеже е петък, а мислите ни вече са в свободното време и се отпускат, независимо дали е активно или не, искаме да ви препоръчаме книга, подходяща за горещата душа на бегачите.

Днес ви препоръчваме книга за бягането, но особено за живота, която предлага безброй причини за размисъл и радост.

В Оставете ума си да работи, авторът Дийна Кастор разкрива как е успяла да включи предимствата на положителната психология в основното си обучение, като е успяла да се утвърди като победител в бягащото състезание. Събирайки лични самоанализи с изследвания върху човешкия мозък, тази книга ще привлече и мотивира решителни спортисти и бегачи, отдадени треньори, но и всеки, който се интересува от преодоляване на техните граници.

Оставете ума си да работи е очарователен поглед вътре в съзнанието на спортиста, прекрасна история за успеха и особено за това как развитието на позитивно отношение с малки стъпки може да култивира конкурентна страна.

Оставете ума си да работи ни дава привилегията да наблюдаваме как умът се превръща в най-ценното завоевание на Дийна Кастор в нейната спортна кариера.

 В историята на Дина Кастор разпознах причините, поради които също обичам да тичам, като винаги искам да достигна нови граници. От съществено значение е оптимизмът да доминира в начина ни на мислене и учене. Книгата е адресирана до всички, които търсят баланс и здравословен ритъм в живота и спорта.

Константина Диша, маратонка, златна медалистка от Олимпийските игри в Пекин

 Спортът те възпитава. Тичането ти връща личното време!

Източник: pilotbooks.ro

Проект “Green Tourism Products” (Green Tour Pro) ROBG291 е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния – България.
Обща допустима стойност на проекта: 498 884.65 евро
Стойност на финансиране от ЕС: 424 850.04 евро ЕФРР

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu