ТОП 10 НАЙ-ДОБРИТЕ ГРАЖДАНСКИ ФИЛМИ ДА ВИЖДАТ

Искате ли да видите добър документален филм за планинския свят?

Имаме няколко предложения за вас.

Тъй като сме фенове на добрите филми, решихме, че ще съберем няколко документални филма за планините, без да ги подредим в ред, за които сме сигурни, че не всеки е чувал, както са чували за „Еверест“. например).

Наслади се!

 

TOUCHING THE VOID (2003) - https://youtu.be/jtnqVZEktyg

 

MERU (2015) - https://youtu.be/YvS6O9lVkkg

 

THE SUMMIT (2012) - https://youtu.be/kV6iZRvilwc

 

NORTH FACE (2008) - https://youtu.be/MM3e4i2KBD0

 

BEYOND THE EDGE (2013) - https://youtu.be/Md-EHh2mf_w

 

BLINDSIGHT (2006) - https://youtu.be/8x99wzt-pQM

 

THE WILDEST DREAM (2010) - https://youtu.be/lpwBQlOSJ3I

 

THE BECKONING SILENCE (2007) - https://youtu.be/NHG3ACGm7-Q

 

180 DEGREES SOUTH (2010) - https://youtu.be/cWBz_pxYC0A

 

COLD (2011) - https://youtu.be/SE92ce4at28

Повече информация @ emunte.ro

Проект “Green Tourism Products” (Green Tour Pro) ROBG291 е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния – България.
Обща допустима стойност на проекта: 498 884.65 евро
Стойност на финансиране от ЕС: 424 850.04 евро ЕФРР

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu