RUN for FUN - Belogradchik City Marathon

RUN for FUN - Belogradchik City Marathon 

Изживейте едно от най-зрелищните маратони и красиво ново бягане в България - RUN for FUN - Belogradchik City Marathon !

 

Всички са добре дошли, от професионални спортисти до бегачи-аматьори. Това означава дали искате да бягате, ходите, да бягате, готов ли сте да поставите личен най-добър рекорд, има място за вас.

 

Belogradchik City Marathon, както всички събития RUN for FUN, организирани чрез проект „Green Tour Pro“, е посветен на социалните промени, захранвани от ентусиазъм и фантастична атмосфера.

 

RUN for FUN - Belogradchik City Marathon е масово събитие на открито, което НЕ е състезание и няма такси за регистрация!

 

През тази година събитията RUN for FUN започнахме кампания срещу седентаризма, като насърчаваме здравословния начин на живот и се борим за това спортът да се превърне в "задължителна материя" в живота на хората.

 

Ние вярваме в движението на света чрез спорт! И така, чрез това събитие по бягане на пътя ние ви отправяме предизвикателство да се присъедините към нас и да преживеете преживяването на Белоградчишкия маратон в своето първо издание!

 

Моля, имайте предвид, че всяка информация относно официалната програма може да бъде променена преди деня на събитието. Препоръчваме ви да проверявате официалната програма постоянно, до деня на събитието.

Информация за Belogradchik City Marathon

Къде е Belogradchik City Marathon?

RUN for FUN - Belogradchik City Marathon е събитие на открито, което има за цел да предизвикате себе си в едно движение по пътя в градския парк на Белоградчик.

_____________________________

 

* Маршрутът за движение, отбелязан на картата, показва само местоположението в общи условия, където ще се проведе събитието

 

Кога е RUN for FUN - Belogradchik City Marathon?

В неделя, 17 ноември 2019 г.!

Избирането на номерата с код на BIB ще започне от 8:00 до 10:30. Участниците ще бъдат регистрирани по типа маршрут, който желаят да изминат. Официалното откриване ще бъде в 10:30 ч., Като се започне с развлеченията и загрявката преди старта. Стартът ще бъде в 11:00 часа за всички маршрути, когато всички участници ще бъдат подредени на старта.

Присъедини се към нас! Гарантираме ви, че ще е забавно!

 

Кой може да присъства на това събитие?

Всички са добре дошли, от професионални спортисти до бегачи-аматьори. Това означава дали искате да бягате, ходите, да бягате, готов ли сте да зададете личен или пътепис, има място за вас. Маршрутът е отворен за всеки по-възрастен от 6 години (денят на маршрута).

 

 

 

Какво предлагаме на участниците?

- между 16 и 17 ноември - настаняване и обяд *

 

За това събитие Организаторите предлагат настаняване и обяд за ограничен брой участници, които имат резиденцията на поне 50 км разстояние от Белоградчик. Общият брой на тези участници е 100, а принципът е "първи записън, първи участник".

 

 

 

Какъв тип маршрути се организират на Belogradchik City Marathon?

 

 

Детски маратон - 1 К (1 обиколка)

Популярен маратон - 5 К (5 обиколки)

Маратон - 42 К (42 обиколки)

______________________________________________

 

* Маршрутите ще се провеждат в тандем, като официалният старт е за всички 3 групи е едновременно.

 

 

 

СЪБИТИЯ ЗА СЪБИТИЯ

 

Пакетът за събития съдържа следното:

 

Номер на участника

Чип на времето

Тениска

Шапка с козирка

дъждобран

Ключодържател

Химилка

Тефтер

Флаш памет (64 GB).

 

 

ГРАНИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

 

Регистрацията може да се извърши само ОНЛАЙН, на уебсайта www.greentourpro.eu, секцията, създадена изключително за провеждащото се събитие, до 14 ноември 2019 г.

 

Точка и час на среща:

16 ноември, с начален час 16:00 – Хан Мадона във Фалковец, само на 14 км от Белоградчик, 52 км от Видин и на около 55 км от румънската граница.

 

 

Формат на събитието:

Резултатите от събитието ще бъдат докладвани с професионална система за тайминг. Всеки участник ще има стартов номер със специален код на таблото.

 

Участниците ще бъдат регистрирани в коя от трите дистанции, които желаят да участват:

 

Детски маратон - 1 километър (1 обиколка)

Популярен маратон - 5 километра (5 обиколки)

Маратон - 42 километра (42 обиколки)

Събитието ще бъде обезпечено както следва:

 

Водещ на събитието;

Специален гост за откриването на събитието;

Подгряващ екипаж;

DJ и аниматори;

RO-BG преводач;

Професионален фотограф;

Професионална озвучителна система;

Щанд с вода и плодове;

Химически тоалетни за участници;

Обозначаване на маршрутите с маркировка и конуси.

 

 

Програма за маратон на град Белоградчик

1-ви ден: 16 ноември 2019 г.

     

 

     16:00 - 19:00 Настаняване на участници в хотела

 

     19:00 - 20:00 Вечеря

 

 

 

2-ри ден: 17 ноември 2019 г.

 

 

    07:30 - 08:00 Закуска

 

    08:00 - 10:30 Регистрация на участници

 

    10:30 - 11:00 Официално откриване на събитието

 

    11:00 - 14:00 Старт на маратона - RUN for FUN - Belogradchik City Marathon

 

    14:00 - 14:30 Разпространение на рекламни материали на участниците

 

    14:30 - 15:30 Обяд

 

    15:30 - 16:00 Закриване на събитието

 

 

 

Правила за Belogradchik City Marathon

Всички участници трябва да са медицински годни, физически и психически. Участието в това събитие се извършва на собствена отговорност и риск. Регистрирайки се и участвайки в събитието, всеки спортист се съгласява, че организаторите, които отговарят за събитието, не могат да бъдат считани отговорни за произшествия или щети, произтичащи от участието в това събитие.

 

Всички участници трябва да носят номера на събитието, за да получат официалното време. Номерът трябва да се носи от предната страна на тениската, трябва да се поддържа в добро състояние и трябва да бъде лесно видим за съдиите от състезанието. Чипът за синхронизация трябва да бъде поставен върху номера на участника в позицията, препоръчана от организаторите, така че времето да бъде валидирано.

 

Непълнолетните могат да участват в това събитие само придружени от възрастен. Всички спортисти под 18 години трябва да представят документ за самоличност, писменото съгласие на един от родителите или законен настойник.

 

Минималната възраст за участие в Детски маратон е 6 години към момента на събитието. Минималната възраст за участие в Популярния маратон е 10 години към момента на събитието. Минималната възраст за участие в Маратона е 18 години към момента на събитието.

 

Корпорациите, училищата и други организации, регистриращи се в група, отговарят за събирането на такива документи за непълнолетните в тези групи и те трябва да ги предадат на организаторите преди събитието.

 

По време на събитието всички участници трябва да носят подходящо спортно оборудване.

 

Курсът на маршрутите може да бъде променен без предварително уведомление. Моля, проверете тази страница за най-новата актуализация.

Регистрация и валидиране

 

Крайната дата за онлайн регистрация е 14 ноември 2019 г.!

 

Регистрацията може да се извърши само ОНЛАЙН, на уебсайта www.greentourpro.eu, секцията, създадена изключително за провеждащото се събитие, до 14 ноември 2019 г.

 

Регистрацията се извършва чрез попълване на Регистрационния формуляр, достъпен на уебсайта www.greentourpro.eu. След попълване на формуляра регистрираното лице ще получи имейл, потвърждаващ регистрацията.

 

Регистрацията за това събитие е БЕЗПЛАТНА!

 

Отказът / възлагането на място за регистрация трябва да бъде направено и обявено до 14 ноември 2019 г., 20:00 часа, на имейл адреса: office@actisclub.ro.

 

Валидирането на заявките и взимането на номера за участници ще се извърши в деня на събитието, между 08:00 и 10:30 часа, на стартовата линия.

 

След валидиране на регистрацията, личната карта ще бъде представена. Декларацията подписана на собствена отговорност в случай на злополука и Списъкът на присъстващите.

 

 

 

Оттегляне от събитието

 

ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да изтегли участник в следните случаи:

 

- участникът се е контузил и състоянието му не позволява продължаване на маршрута;

 

- в изключителни случаи.

 

 

 

Безопасност на пътеката

 

Други хора и животни могат да бъдат намерени по маршрута. Този факт привлича задължението на участниците да спазват правилата за гражданско поведение. Всяка авария, включваща RUN for FUN, която се случи по време на събитието поради неспазване на правилата на събитието и правилата за гражданско поведение, ще бъде отговорност на участниците в произшествието.

 

Участниците са отговорни за участие в това събитие, Организаторът не поема задължение в случай на нараняване или други последствия, които могат да настъпят по време на това събитие.

 

Също така Организаторът не поема отговорност за изгубени или забравени предмети по маршрута по време на събитието.

 

 

 

Анулиране на събития

 

Организаторът си запазва правото да променя местонахождението на събитието по всяко време със задължението да обяви промените предварително.

 

Организаторът си запазва правото да анулира / отложи събитието в изключителни случаи, при условие че всички участници бъдат уведомени предварително. В случай на лоши метеорологични условия и / или други специални условия, Организаторът си запазва правото да спре събитието или да промени часовите бариери.

 

В случай на непреодолима сила ние разбираме събитията, които биха могли да повлияят на безпроблемното протичане на събитието като: големи наводнения, природни бедствия или други големи събития, които причиняват на Организатора да анулира RUN for FUN.

Проект “Green Tourism Products” (Green Tour Pro) ROBG291 е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния – България.
Обща допустима стойност на проекта: 498 884.65 евро
Стойност на финансиране от ЕС: 424 850.04 евро ЕФРР

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu