Белоградчик

Подробности за маршрута

Местоположение: България – Видин
Тип маршрут: Туризъм
Затруднение: Междинен
Дължина на маршрута: 32.30км

Карта на маршрута

Туристически забележителности

Белоградчишка крепост

Близо до град Белоградчик е основната туристическа атракция на района и една от най-добре запазените средновековни крепости в България – Белоградчишката крепост, стара крепост, разположена на северните склонове на Стара планина. Той е паметник на културата от национално значение, като стените на крепостта са с дебелина над 2 метра и височина до 12 метра. Крепостта има три отделни укрепени двора, свързани с порти и обща площ от 10 210 квадратни метра. Той е възстановен през последните години, за да се превърне в паметник на културата.

Белоградчишки скали

Белоградчишките скали представляват група странни скални форми и конгломератни образувания, разположени на западните склонове на Стара планина, близо до Белоградчик в Северна България. Скалите варират в зависимост от цвета, на първо място от червено до жълто; някои скали достигат височина до 200 м. Много скали имат фантастични форми и са свързани с интересни легенди. Те често са наречени на хора или предмети, за които се смята, че им приличат. Белоградчишките скали са обявени за природна забележителност от българското правителство и представляват основна туристическа атракция в региона. Те са единственото местообитание на ендемичното българско растение Hieracium belogradcense, което е застрашено от изчезване.

Пещера Магурата

Пещерата Магура се намира в Северозападна България, близо до село Рабиша, на 25 км от град Белоградчик в област Видин. Праисторическите стенописи в Магура са много сходни с тези на Grotta dei Cervi в Италия, които имат изключителен израз и голяма художествена дълбочина и се считат за най-значимите произведения на изкуството в след-палеолитната европейска епоха. През 1984 г. мястото е включено в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Баба Вида

Баба Вида е средновековна крепост във Видин в Северозападна България и основна забележителност на града. Състои се от две концентрични фасадни стени и около девет кули, три от които са запазени с реалната си височина от средновековния период, включително оригиналните палатки, като този замък се смята за единствения средновековен замък, напълно запазен в цялата страна. Изграждането на укреплението е започнало през Х век, на мястото в древната римска крепост Бонония. Крепостта Баба Вида е свързана с легенда, че един български крайдунавски цар, ръководил Видин, имал три дъщери: Вида, Кула и Гъмза. Преди смъртта си той раздели земята си между трите. Вида, най-възрастната, получила Видин и страните на север до Карпатите, Кула получила Зайчар и долината на река Тимок, а Гъмза трябвало да ръководи западните територии към Моравия. Въпреки, че Гъмза и Кула се женили за благородници и войни, Вида останала неженена и построила крепостта в собствения си град. Името на замъка означава Баба Вида.

Проект “Green Tourism Products” (Green Tour Pro) ROBG291 е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния – България.
Обща допустима стойност на проекта: 498 884.65 евро
Стойност на финансиране от ЕС: 424 850.04 евро ЕФРР

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu