Hiking Calarasi

Подробности за маршрута

Местоположение: Румъния – Кълъраш
Тип маршрут: Туризъм
Затруднение: Начинаещ
Дължина на маршрута: 40.00км

Карта на маршрута

Туристически забележителности

Зоологическата градина

Основана през 1980 г., на 1 юни от Георги Татавура, първоначално зоологическата градина приютява няколко бозайника, диви и питомни животни, както и личната колекция екзотични птици, но за кратък период от време става една от най-големите зоологически градини в страната. През 1985 година, след наводнение поради незавършена дига, повечето от животните умират удавени. Зоологическата градина в Кълъраш завързва тесни връзки с други зоологически градини извън страната и се стига до това, че през 1990 г. притежава уникални за Румъния животни и е единствената зоологическа градина в Румъния, в която се възпроизвеждат екзотични диви животни като сибирски тигър, ягуар или ему. Една част от тези животни са изнесели или в други зоологически градини, или са в Цирка Глобус. Най-новата сграда в зоологическата градина е Аква-терариумът, с колекцията си екзотични риби и разнообразни влечуги.

Музей Долен Дунав

Музеят е създаден през 1951 г. и през годините има няколко административни периода. Първоначално той е бил археологически музей в Călăraşi благодарение на усилията на интелектуалците от града, които са открили няколко археологически обекта, така че през 1968 г. става част от Археологическия музей на окръг Ialomiţa, тъй като през 1981 г. този район се превръща в окръжен музей Calarasi и 1990 г. да бъде преименуван на Долен Дунавски музей. През 2003 г. археологическият отдел ще бъде възстановен, за което допринесоха изследователи от други музеи в страната. Музеят притежава над 40 000 броя.

Статуята на Крал Карол I

В церемонията по откриването й участва и Негово Височество Крал Михай I на Румъния.

Руините на византийската крепост Вичина

Втората по големина крепост, след Сармиседжетуза, разположена на острова Пъкъюл луй Соаре, най-голямата част от крепостта е залята от Дунав, а разходите по възстановяването й са огромни. Една от основните забележителности на окръг Кълъраш.

Проект “Green Tourism Products” (Green Tour Pro) ROBG291 е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния – България.
Обща допустима стойност на проекта: 498 884.65 евро
Стойност на финансиране от ЕС: 424 850.04 евро ЕФРР

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu