Парк Комана

Подробности за маршрута

Местоположение: Румъния – Гюргево
Тип маршрут: Бягане
Затруднение: Начинаещ
Дължина на маршрута: 10.00км

Карта на маршрута

Туристически забележителности

Падината Тътарулуй

научен резерват за божури

Олоага Гръдинар

научен резерват за тръни

Балта Комана

вторият резерват по биоразнообразие след Делтата на Дунав и третото по значение влажно място в Румъния

Приключенският парк

един от най-популярните паркове по рода си в Румъния, предлага на туристите различни дейности, въжени линии, велосипеди под наем, пейнтбол и др.

Манастир Комана

Манастир, построен върху руините на стар манастир, основан от Влад Цепеш, построен от Раду Шербан (1588) и реставриран от Шербан Кантакузино (1700)

Проект “Green Tourism Products” (Green Tour Pro) ROBG291 е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния – България.
Обща допустима стойност на проекта: 498 884.65 евро
Стойност на финансиране от ЕС: 424 850.04 евро ЕФРР

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu