Швиница - Дубова

Подробности за маршрута

Местоположение: Румъния – Мехединц
Тип маршрут: Туризъм
Затруднение: Начинаещ
Дължина на маршрута: 43.80км

Карта на маршрута

Туристически забележителности

Пещерата Поникоава

С 1660-метрова галерия е най-дългата пещера в Дунавското дефиле. Достъпът се осъществява от сушата или от Дунав, а на входа на пещерата от реката Поникова се образува естествен мост с дължина 25 м, висок 7 м и къси каньони.

Ликът на Дечебал

Е 55-метров релеф изсечен в скали, най-високата скулптура от този вид в Европа, финансирана от бизнесмена Йосиф Константин Драган. Направата на скулптурата отнема 10 години между 1994 и 2004 година.

Екотуристическа пътека Големите казани

Маршрутът, отбелязан с жълт равностранен триъгълник на бял фон, е един от най-популярните екотуристически маршрути в района с неговите зрелищни пейзажи и дива природа. Това, което прави този маршрут специален, е, че може да се види уникален вид лале, който се издига по скалните стени на Големия Чукар.

Екотуристическа пътека Малките казани

Маршрутът е маркиран с равностранен червен триъгълник с бял ръб със средна трудност, който предлага на туриста много места, от които може да се възхищава на красотата на мястото.

Средновековната крепост ТРИКУЛЕ (ТРИ– КУЛЕ)

Крепост, построена през 16 век, е била последователно окупирана от австрийци, турци и хайдути, поради стратегическото си положение. Първоначално крепостта има 3 кули, от които само две са останали, всяка с две нива, с връзката между тях пстава през стените с палисада.

Проект “Green Tourism Products” (Green Tour Pro) ROBG291 е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния – България.
Обща допустима стойност на проекта: 498 884.65 евро
Стойност на финансиране от ЕС: 424 850.04 евро ЕФРР

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu