Калафат - Железни врата 2

Подробности за маршрута

Местоположение: Румъния – Долж
Тип маршрут: Туризъм
Затруднение: Начинаещ
Дължина на маршрута: 73.00км

Карта на маршрута

Туристически забележителности

Защитената зона Груя в село Гърла Маре

е място на живописни туристически пейзажи и забележителности. Тук е църквата на Слизането на Светия Дух, както и остров Гърла Маре, в селото. Това, което прави това място особено специално, са археологическите обекти, където има много артефакти от средната бронзова епоха.

Културното пристанище Четате

E място, възстановено от поета Мирча Динеску, където се провеждат различни културни дейности, скулптура, филм, театър, поезия, литература и дори гастрономия. В миналото това е било пристанище за износ на зърно. С течение на времето то се превръща в международен туристически център.

Езерото Голенц

E езеро, включено в Натура 2000, това означава, че риболовът се извършва съгласно нормите валидни за защитените територии, а самото езеро е едно от най-важните езера в окръг Долж и предлага великолепен пейзаж.

Палатът маринку

Aрхитектурен паметник от местен интерес е проектиран от френския архитект Пол Готеро, същият архитект познат в Румъния и с други свои творения – важни сгради в Букурещ, но не само, Кралският палат в Букурещ, Централната университетска библиотека, Банка ЧЕК на Каля Викториер, както и палатът на Жан Михаил, в момента – Художествен музей в Крайова. През времето палатът е имал редица предназначения, а в момента в него е уреден Художествен и етнографски музей, който има както постоянни колекции, така и експозиции на съвременни артисти

Проект “Green Tourism Products” (Green Tour Pro) ROBG291 е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния – България.
Обща допустима стойност на проекта: 498 884.65 евро
Стойност на финансиране от ЕС: 424 850.04 евро ЕФРР

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu