Ефорие Норд - Вама Веке

Подробности за маршрута

Местоположение: Румъния – Констанца
Тип маршрут: Туризъм
Затруднение: Начинаещ
Дължина на маршрута: 45.50км

Карта на маршрута

Туристически забележителности

Езерото Текиргьол

Известно със сапропелевата си лечебна кал и солената вода, има значителни терапевтични ефекти върху ставите.

Джамията Есмахан Султан

Джамията в Мангалия е най-старата резиденция на мюсюлманската култура в страната, като нейното издигане е удостоверено през 1575 г. и е заобиколена от 300-годишно мохамеданско гробище. Тази джамия служи на турската и татарска мюсюлманска общност в тази област. Джамията е исторически паметник, регистриран под името Джамия Есмахан Султан в списъка на историческите паметници в окръг Констанца под код LMI CT-II-m-A-02901. През 2008 г., със спомоществувателството на един бизнесмен, на джамията се започва основен ремонт, като след него е напълно възстановена.

Археологически музей Каллатис

Работите по модернизация на града през 50-те години на миналия век разкриват много следи и артефакти, които водят до създаването на музея през 1959 година. Откритите следи са от неолитна, гръцка, римска и римско-византийска епоха. Различните следи в града, като защитната стена на Калатис, римско-византийският некропол и княжеската гробница, принадлежат на този музей. Във вътрешността на самия музей туристите могат да видят в редицата експонати колони, капители, фризове с метопи, керамични съдове, амфори, статуи, стъклени съдове, погребални звезди, надписи, представители на божества, премени и бижута, монети, оръдия на труда и много други предмети от историческо значение, както и гроб, в който е намерен най-старият писмен документ в Румъния, гробът с папирус, датиращ от IV-ти век пр. Хр.

Конната база Мангалия

Учредена през 1926, в нея първоначално се отглеждат само чистокръвни арабски коне, донесени от други конни бази в страната, но през 30-те и в началото на 40-те години тук са доведени чистокръвни жребци от Полша. В момента конната база има 320 чистокръвни арабски коне, 8 понита и има и хиподрум.

Туристическо пристанище Мангалия

Пристанище, предназначено за малоразмерни лодки, до 18 метра дължина, най-модерното туристическо пристанище в Румъния и от него тръгват лодки към близките пристанища на Черно Море, в румънската част – Вама Веке, 2 Май, Лиману, Венус, Нептун, Олимп, Костинещ, Ефорие Суд, Ефире Норд, Аджиджа, Констанца, Мамая или Мидия или към пристанища на съседни страни като Варна например. Местни фирми организират разходки по море.

Гората Коморова

Първоначално тази гора е била дом на рядко срещани видове дървета – обикновен летен дъб (Quercus robur), кедри, кипариси и приютява 4 семейства с 14 членове, един катун гръцки рибари, турски и румънски овчари, български градинари, които през годините изсичат голяма част от гората и на нейно място се появяват сегашните курорти Олимп, Нептун, Юпитер, Аурора, Венус и Сатурн. В момента този резерват е обявен за горски резерват и дендроложки парк с площ от 1,2 хектара.

 

Пещерата Лиману

С дължина от 3,64 км, разположена в землището на село Лиману, на брега на езерото Мангалия, Пещерата Лиману се счита за при роден паметн ик.

Проект “Green Tourism Products” (Green Tour Pro) ROBG291 е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния – България.
Обща допустима стойност на проекта: 498 884.65 евро
Стойност на финансиране от ЕС: 424 850.04 евро ЕФРР

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu