Indicatori

STUDIU DE IDENTIFICARE ȘI CREARE TRASEE/CIRCUITE TURISTICE DE-A LUNGUL DUNĂRII ÎN REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ RO-BG ÎN CADRUL PROIECTULUI „GREEN TOURISM PRODUCTS”

study_routes_robg.pdf

COMMON STRATEGY TO IDENTIFY TRAILS/CIRCUITS FOR GREEN AND HEALTHY TOURISM ALONG THE DANUBE
strategy_identify_green_healthy_tourism_danube.pdf

COMMON STRATEGY TO PROMOTE THE INTEGRATED TOURISM PRODUCTS
strategy_promote_integrated_tourism_products.pdf

Proiectul “Green Tourism Products” (Green Tour Pro) ROBG291 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională in cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria.
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 498 884.65 euro
Valoarea contribuției UE: 424 850.04 euro FEDR

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. Inițiatorii site-ului sunt singurii responsabili de informațiile prezentate în site.
www.interregrobg.eu