Politica de confidentialitate

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să vă explice ce date culegem prin intermediul website-ului, de ce le culegem și ce facem cu ele. Aceste informații sunt importante. Sperăm că le veți citi cu atenție. 

Asociația noastră, Asociaţia pentru Îmbunătățirea Relațiilor Interumane „Harald Gormsson” (AIRI-HG), cu sediul social în comuna Mavrodin, județul Teleorman, Cod Unic de Înregistrare/ CIF 36586360, având contul IBAN nr RO60 BTRL RONC RT03 3625 7701, deschis la Banca Transilvania, reprezentată de Sebastian Baranga, în calitate de reprezentant legal, în calitate de autor, proprietar și administrator al website-ului www.greentourpro.eu și în calitate de „operator” în sensul normelor instituite de legislaţia naţională şi de Regulamentul General privind Protecţia Datelor (Regulamentul nr. 679, elaborat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE) (română – RGPD, engleză – GDPR), care a intrat în vigoare de la data de 25 mai 2018, respectă dreptul la viața privată al persoanelor care accesează website-ul şi asigură protecţia corectă a prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (DCP) pentru vizitatori şi utilizatori. 
Vizitatori – persoane care accesează pagina www.greentourpro.eu, anonimi; 
Utilizatori – persoane care utilizează site-ul şi completează formularele de contact/înscriere din website. 

Deși puteți accesa continutul website-ului fără a furniza vreo informație personală, cu excepția cookie-urilor și IP-ului (în acest sens te rugăm să consulți Politica de Cookie pentru detalii suplimentare), ce ar putea intra în categoria datelor cu caracter personal (vizitator), în cazul în care completaţi online informații cu caracter personal, asociația noastră le poate utiliza ulterior în scopul declarat în acest document. 
Datele dvs. personale vor fi prelucrate exclusiv în baza consimțământului acordat în mod expres şi neechivoc pentru această prelucrare. Prin urmare, punerea la dispoziție a datelor/informațiilor solicitate prin intermediul site-ului www.greentourpro.eu este considerată ca reprezentând consimțământul dumneavoastră expres pentru ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de partenerii proiectului „Green Tourism Products” – Asociația Club Sportiv ACTIS, lider de proiect, și ARETE-Sport, în calitate de partener, în conformitate cu scopurile menţionate mai jos. 

Atenţionăm vizitatorii şi utilizatorii în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea site-ului de către copiii care nu au împlinit vârsta de 16 ani este interzisă. În cazul în care are totuși loc o asemenea situaţie, având consecinţă procesarea datelor cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani, vom sista procesarea acestor date imediat ce vom afla un astfel de fapt. Răspunderea pentru utilizarea site-ului de către copii aparţine în exclusivitate părinţilor/tutorilor legali. 

Responsabilul cu protecţia datelor personale (DPO) poate fi contactat la adresa de e-mail sebastian.baranga@live.com. Datele personale pe care le solicităm prin completarea formularelor de comunicare din website sunt: 
- numele şi prenumele 
- adresa e-mail 
- numărul de telefon 
- oraș 
- categorie vârstă 
- sex 
În cazul în care nu sunteţi de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale vă rugăm să nu completaţi formularele de utilizator pe site, ne puteţi transmite mesajul dvs. prin e-mail sau telefonic, utilizând datele înscrise pe site. 

Pentru situaţiile în care datele dumneavoastră personale sunt completate de o terţă persoană, nu ne asumăm responsabilitatea în ce priveşte autorul înscrierilor. 

Scopul în care prelucrăm datele personale pe care ni le furnizaţi prin completarea formularului de utilizator de la secţiunea respectivă din site sunt: 
- pentru înregistrarea dumneavoastră ca beneficiar al serviciilor; 
- pentru a primi informaţii ulterioare prin e-mail referitoare la evenimentele noastre sportive, exprimându-vă acordul în mod liber prin accesarea formularului existent; 
- pentru a ne putea transmite comentarii cu privire la serviciile noastre; 
- pentru corespondenţa ulterioară cu dumneavoastră. 
- în scopul soluţionării diferitelor cereri/ întrebări/ sesizări/ plângeri formulate de utilizatori. 
- pentru interesul legitim al asociației și partenerilor din proiectul „Green Tourism Products”; ex: în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiţie, în scopuri administrative interne; pentru protejarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe. 

Colectarea şi prelucrarea datelor personale se face cu respectarea normelor instituite de Uniunea Europeană şi legislaţia naţională, astfel: 
- Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; 
- REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE), cu mențiunea că acesta a intrat în vigoare de la data de 25.05.2018. 
- Constituția Romaniei, republicată (art. 26); 
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 287/2009 din 17 iulie 2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de Procedură Civilă, republicată; 
- Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și reglementări subsecvente acesteia (Decizii ale ANSPDCP). 
În cazul vizitatorilor site-ului, AIRI-HG nu cunoaşte date despre aceştia, cu excepţia adresei IP și a cookie-urilor (pentru detalii suplimentare vă rugăm să consultați Politica de confidenţialitate cu privire la modulele cookie), dar monitorizează numărul vizitatorilor şi secţiunile din site care sunt vizitate în scop statistic. 

AIRI-HG urmăreşte interesul legitim al comunicării uşoare cu publicul său țintă săi, atragerea de noi persoane interesate, şi monitorizează utilizarea site-ului de către vizitatori, pentru desfăşurarea activităţii curente. 

Datele personale înscrise de dvs. pe acest website sunt văzute şi de către alte persoane juridice, operatorii noştri asociaţi sau împuterniciţi, după cum urmează: 
- categorii de operatori împuterniciţi: 
- programatori și dezvoltatori IT care se ocupă de mentenanţa, modificarea aplicaţiei, update-uri acțiuni realizate de furnizorul selectat pentru asigurarea mentenanței site-ului web; 
- specialiști IT care se ocupă de securizarea infrastructurii. 

Datele personale pe care ni le-aţi furnizat sunt stocate la nivel fizic pe adresa e-mail a angajatului care v-a furnizat răspunsurile din partea operatorului asociat respectiv, pe o singură adresă a prestatorului de servicii, iar la nivel general pe un server de web situat pe teritoriul UE, sub administrarea furnizorului de servicii găzduire website şi cu acces permis operatorilor asociaţi şi care îndeplinește cele mai înalte standarde de securitate acceptate la nivelul actual al industriei IT. 

În cadrul acestor procese de transfer pe server este posibil ca datele dumneavoastra să fie transferate strict în scopurile enumerate și în condițiile prevăzute în politica de confidențialitate a societăţii. 

Perioada în care vom păstra datele utilizatorilor pe site este determinată după următoarele criterii: 
1. În cazul persoanelor care au finalizat înscrierea – pe o perioadă necesară pentru respectarea prevederilor legale referitoare la arhivare şi la protecţia intereselor AIRI-HG; 
2. Pentru ceilalţi utilizatori, care nu îndeplinesc criteriile de la punctul 1 de mai sus, datele vor fi prelucrate de către asociație fără o limitare de perioadă, cu posibilitatea de retragere a consimțământului dumneavoastră în orice moment, care în plus va fi readusă la cunoștința dvs. cu o frecvență de cel mult 5 (cinci) ani. 
3. În cazul vizitatorilor ocazionali nu se colectează şi nu se stochează date cu caracter personal, cu excepția cookie-urilor și adresei IP, referitor la care se va avea în vedere Politica cookie. 

AIRI-HG nu va divulga datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate de către alţi terți, în afara celor menţionaţi. Este posibil ca datele personale colectate să fie utilizate doar parţial (ex: e-mail – se utilizează numai numele și prenumele, formula de adresare domn/doamna și adresa e-mail). 

Utilizatorii site-ului www.greentourpro.eu au posibilitatea exercitării următoarelor drepturi în relaţie cu AIRI-HG:


1. Dreptul de acces la datele personale – înseamnă dreptul de a avea acces la datele din formularul completat. 
Dacă această Politică de confidenţialitate consideraţi că nu este suficient de clarificatoare, puteţi avea acces la informaţii prin transmiterea unei cereri la adresa sebastian.baranga@live.com de unde puteţi afla: 
- care e scopul prelucrării datelor personale? 
- ce categorii de date cu caracter personal sunt în cauză? 
- care sunt destinatarii cărora le-au fost furnizate datele cu caracter personal? 
- care este perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal? 

2. Dreptul la rectificarea datelor – în cazul în care sesizaţi că datele dumneavoastră personale sunt inexacte sau incomplete, aveţi dreptul de a solicita rectificarea sau completarea acestora prin transmiterea unei solicitări la adresa: sebastian.baranga@live.com
În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt introduse de dumneavoastră, ca persoană vizată, aveţi dreptul să solicitaţi orice informații disponibile cu privire la originea lor, iar aceasta vă va fi furnizată în măsura în care este disponibilă şi numai dacă se poate identifica autorul furnizării datelor. Pentru aceasta va trebui să ne furnizaţi date despre dumneavoastră care să demonstreze că furnizarea datelor nu este făcută prin acţiunea dvs. directă. Puteţi solicita separat să cunoaşteţi dacă sunt prelucrate sau nu, iar in caz afirmativ, puteți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea. La solicitarea dumneavoastră, veti putea primi și o copie a formularului completat. 
Trebuie să cunoaşteţi că orice rectificare se va putea face într-o perioadă de minim o lună, dar, în condiţii speciale aceste termen putem să îl extindem la două luni, situaţie în care vă vom informa cu privire la prelungire. De asemenea, dacă nu vom da curs cererii dumneavoastră de rectificare sau nu vă vom răspunde, dar și în cazul în care nu vom ajunge la o înțelegere în privinţa termenului de rectificare, aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Persona și la o cale de atac în instanţă. 

3. Dreptul la ștergerea datelor sau “Dreptul de a fi uitat” – este dreptul dumneavoastră de a obţine din partea asociației noastre ştergerea datelor cu caracter personal de pe site, fără întârzieri nejustificate, iar noi, ca operatori, avem obligaţia de a da curs cererii în cazul în care există unul dintre motivele: 
- datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate; 
- vă retrageţi consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea; 
- atunci când vă opuneţi prelucrării datelor dumneavoastră; 
- când există neclarități legate de legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal; 
- dacă intervine o obligaţie legală pe care o vom respecta în calitate de operator; 
- dacă datele cu caracter personal aparțin unor copii, cu vârsta sub 16 ani, iar părinţii sau persoanele care exercită drepturile părinteşti îşi retrag consimţământul acordat. 
La rândul nostru, în funcție de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, vom lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa toți procesatorii care au avut acces la datele personale că aţi solicitat ştergerea acestora, inclusiv a copiilor sau link-urilor care fac trimitere la datele respective. 
Situațiile în care NU avem obligaţia de a da curs cererii dumneavoastră de a şterge datele personale sunt: 
- exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare; 
- respectarea unei obligaţii legale; 
- motive de interes public, în domeniul sănătăţii publice; 
- scopuri de arhivare în interes public, cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice; 
- constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. 

4. Dreptul la restricţionarea accesului la datele personale – semnifică una dintre următoarele situaţii: 
- rectificare datelor incorecte sau inexacte, puteţi solicita să se restricţioneze accesul la acestea în perioada necesară verificării datelor şi rectificării; 
- dacă descoperiţi că prelucrarea este ilegală, dar totuşi nu doriti ştergerea datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; 
- dacă societatea noastră nu mai are nevoie de datele personale sau s-a împlinit termenul de stocare, însă dumneavoastră doriţi să le păstrăm pentru a le utiliza la o acțiune în instanţă; 
- dacă sunteţi împotriva prelucrării, în continuare, puteţi solicita restricţionarea accesului la datele dvs. personale atât timp cât verificăm dacă drepturile noastre legitime ca operatori prevalează asupra dreptului dvs. de a vă opune prelucrării. De asemenea, dacă există situaţia ridicării restricţiei la prelucrare, vă vom informa în timp util. 

5. Dreptul de a vă retrage consimțământul - pentru prelucrarea datelor numai în cazul în care datele dumneavoastră se proceseaza ca urmare a acordului exprimat, aveţi posibilitatea în orice moment să transmiteţi un e-mail la adresa sebastian.baranga@live.com, prin care să ne anunţaţi că nu mai sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale. 
Mail-ul trebuie să includă informații despre datele cu caracter personal pentru care doriți să vă retrageți consimțământul, scopul în care acestea au fost furnizate și canalele de comunicare pentru care optați a vă retrage consimțământul. 
Retragerea acordului/consimțământului prelucrarii datelor dvs. personale are ca efect încetarea comunicărilor şi prelucrării, precum și a colaborării. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. 

6. Dreptul la portabilitatea datelor – este posibilitatea pe care o aveţi de a primi datele furnizate în formatul utilizat de noi în mod curent, dar care poate fi citit automat. De asemenea, aveţi posibilitatea să ne solicitaţi ca aceste date să le transmitem – să le portăm – automat altui operator (entitate juridică), aşa cum ne veţi indica. 

7. Dreptul de a vă opune prelucrării – se aplică doar pentru situaţiile sau cazurile particulare în care vă aflaţi; este dreptul dumneavoastră de a ne solicita să nu prelucrăm datele dumneavoastră în scopul creării de profiluri. Excepţie de la această regulă face situaţia în care există motive legitime care prevalează asupra dreptului dumneavoastră la opoziţie, cum ar fi: constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, al dumneavoastră sau al altui utilizator. 
Toate drepturile menționate mai sus se exercită prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la sediul Asociației pentru Îmbunătățirea Relațiilor Interumane „Harald Gormsson”, cu sediul social în Comuna Mavrodin, Județul Teleorman, sau la adresa de e-mail: sebastian.baranga@live.com, cu excepţia dreptului de a vă adresa Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi justiţiei (prin exercitarea unei singure căi de atac), care se exercită prin cerere scrisă înaintată autorităţii competente. 

UTILIZAREA WEBSITE-ULUI www.greentourpro.eu 
În mod implicit, site-ul www.greentourpro.eu utilizează diferite tipuri de cookie-uri funcționale, pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră în utilizarea acestui site. Pentru mai multe informații despre politica noastră de cookie sau despre cookie-urile utilizate și modalitățile de activare/dezactivare, vă rugăm să consultați politica de cookie-uri disponibilă pe site-ul nostru. 
Prelucrarea mesajelor prin e-mail se face doar în scopul desfășurării corespondenței cu dumneavoastră. Daca echipa care răspunde de gestionarea mesajelor primite nu vă poate răspunde la întrebare, aceasta va trimite e-mail-ul dumneavoastră altui serviciu intern sau externalizat. Puteți fi informat prin e-mail care este acest serviciu și de faptul că cererea dumneavoastră va fi preluată de acel serviciu. Dacă aveți întrebări în legatură cu prelucrarea corespondenței dumneavoastră și a datelor cu caracter personal, le puteti include în mesajul pe care ni-l adresați. 

Noi folosim de asemenea canalele de social media pentru a prezenta activitatea, serviciile și condiţiile particulare pe care le oferim publicului nostru. Utilizarea canalului specific de socialmedia este evidențiată pe acest site cu butoane specifice fiecarui canal. 
Puteți urmări prezentările pe care le încărcăm pe site-ul nostru sau pe cele asociate contului Facebook și Instagram. 

Fiecare canal social media are propria politică privind modul în care procesează datele dumneavoastră personale când accesați site-urile lor. 

De exemplu, dacă va uitați la activitățile noastre pe Facebook vi se va cere consimțământul explicit pentru acceptarea cookie-urilor Facebook; același lucru este valabil și pentru alte servicii. Dacă aveți nelămuriri sau întrebări legate de utilizarea datelor dumneavoastră personale de către acele site-uri asociate canalelor media menționate mai sus, trebuie să citiți cu atenție politicile de confidențialitate furnizate de acestea, înainte de a le utiliza. 

Pentru informații privind scopul și volumul colectării datelor și procesarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Facebook, precum și cu privire la drepturile dumneavoastră în acest sens și posibilitățile de configurare pentru protejarea spațiului dumneavoastră privat, vă rugăm să consultați informațiile privind protecția datelor de la Facebook. Dacă nu doriți ca Facebook să asocieze contului dumneavoastră de Facebook datele colectate la accesarea paginii noastre web, trebuie să vă deconectați de pe Facebook la accesarea paginii noastre web. 

Vom dezvălui datele dumneavoastră personale către entităţi din afara proiectului „Green Tourism Products” în cazul în care considerăm, cu bună-credinţă, că accesarea, utilizarea, păstrarea sau dezvăluirea informaţiilor respective sunt necesare în mod rezonabil sau sunt solicitate pentru: 
- respectarea legii, parcurgerea unei proceduri legale judiciare sau administrative sau la solicitarea oricărei autorităţi îndreptăţite; 
- prevenirea sau combaterea fraudelor informatice, a problemelor de securitate informaţională sau de ordin tehnic; 
- protejarea împotriva încălcării drepturilor, proprietăţii sau siguranţei AIRI-HG și a partenerilor proiectului „Green Tourism Products”, a utilizatorilor noştri, aşa cum se stipulează sau se permite prin lege. 

Politica noastră de confidenţialitate nu se aplică serviciilor oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv produselor sau paginilor de internet care vă pot fi afişate în rezultatele căutării, paginilor de internet care pot include servicii AIRI-HG sau alte pagini de internet conectate din cadrul serviciilor noastre. Politica noastră de confidenţialitate nu include practicile referitoare la informaţii care aparţin altor companii şi organizaţii care fac reclamă serviciilor noastre şi care pot utiliza cookie-uri, etichete pixel şi alte tehnologii pentru a afişa şi a oferi anunţuri relevante. 

Politica noastră de confidenţialitate se poate modifica periodic. Drepturile dumneavoastră în baza acestei Politici de confidenţialitate pot fi diminuate sau extinse conform noilor reglementări legislative. Orice modificări aduse Politicii de confidenţialitate vor fi postate pe pagina web www.greentourpro.eu şi, în cazul în care modificările sunt importante, vom furniza o notificare prin e-mail privind modificările aduse Politicii de confidenţialitate. 
Continuarea accesului dumneavoastră la conținutul site-ului www.greentourpro.eu constituie un accept al politicii noastre de confidențialitate. 

Pentru orice sugestii sau reclamații cu privire la conținutul politicii de confidențialitate vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail anterior specificată. 

În ipoteza în care datele dvs. personale au suferit modificări, iar pe cale de consecință se impune actualizarea acestora, vă adresăm rugămintea de a ne comunica cu operativitate acest lucru, la următoarea adresă: Asociaţia pentru Îmbunătățirea Relațiilor Interumane Harald Gormsson, cu sediul social în Comuna Mavrodin, Județul Teleorman, cu mențiunea clară pe plic „Solicitare GDPR” sau prin e-mail la adresa: sebastian.baranga@live.com. 

Termenul general de stocare este pe toată perioada colaborării, cât și ulterior, pe o perioadă de 5 ani după finalizarea perioadei de implementare a proiectului și închiderii programului INTERREG-VA România – Bulgaria 2014 - 2020, determinată după criteriile specifice înscrise mai sus, dupa care vor fi șterse sau anonimizate, după caz.

Proiectul “Green Tourism Products” (Green Tour Pro) ROBG291 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională in cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria.
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 498 884.65 euro
Valoarea contribuției UE: 424 850.04 euro FEDR

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. Inițiatorii site-ului sunt singurii responsabili de informațiile prezentate în site.
www.interregrobg.eu